Hướng dẫn sử dụng website

Bài 2: Hướng dẫn thêm, xóa, sửa sản phẩm

15-09-2020

Truy cập vào mục quản lý sản phẩm

Trên thanh công cụ hãy tìm kiếm mục Sản Phẩm

Tại đây có hai phần chính cần lưu ý là Tất cả sản phẩm & Danh Mục

Screenshot 2020 09 15 203209 - Bài 2: Hướng dẫn thêm, xóa, sửa sản phẩm

Thêm mới sản phẩm

Tất cả sản phẩm tượng trưng cho những sản phẩm trên web ( Hãy bấm vào Thêm Mới để thêm sản phẩm )

Bạn cũng có thể bấm vào Thêm Mới như hình dưới

Screenshot 2020 09 15 203444 - Bài 2: Hướng dẫn thêm, xóa, sửa sản phẩm

Giao diện của thêm sản phẩm gần y hệt lúc thêm bài viết gồm

  1. Tiêu đề sản phẩm
  2. Mô tả sản phẩm
  3. Đăng, lưu nháp sản phẩm
  4. Thêm sản phẩm vào danh mục để hiển thị

Screenshot 2020 09 15 203715 - Bài 2: Hướng dẫn thêm, xóa, sửa sản phẩm

Tuy nhiên có một phần khác biệt với Bài Viết là Sản Phẩm sẽ có khác thông số khác như giá cả, tồn kho…

Hãy lăn chuột xuống dưới phần dữ liệu sản phẩm

Screenshot 2020 09 15 204354 - Bài 2: Hướng dẫn thêm, xóa, sửa sản phẩm

Tại đây hãy chú ý đến các phần

  1. Giá thường & Giá Khuyến Mãi
  2. Kiểm kê kho hàng ( Để nhập còn hay hết hàng, mặc định khi tạo sản phẩm sẽ là còn hàng )
  3. Mô tả ngắn của sản phẩm ( Hiển thị dạng bài viết dưới sản phẩm )
  • Chia sẻ

Bài viết cùng chuyên mục

Loading...